Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Pengar - två dagar om kulturstöd för fria utövare

Region Örebro län har fått möjlighet att bjuda in till ”Pengar”, två dagar som anordnas av Västra Götalandsregionen och Region Värmland. Dagarna handlar om hur du på olika sätt kan söka stöd till din kulturella verksamhet.

ons 22 nov - tor 23 nov 2023
10:00 - 14:00
mån 20 nov 2023
Digitalt via Teams

Medverkar gör en rad organisationer och stiftelser som stödjer det fria kulturlivet. Varje organisation gör en kort presentation av sin verksamhet och presenterar aktuella stöd. Sedan följer en intervju modererad av en av dagarnas två insatta och kunniga samtalsledare. Även aktörer från det fria kulturlivet deltar och delar med sig av sina tips och erfarenheter. Det kommer finnas tid för att ställa frågor

Vem vänder sig dagen till?

Dagen vänder sig till fria utövare som vill veta mer om:

 • Stöd till konst- och kulturprojekt
 • Stöd och stipendier till enskilda konstnärer
 • Ansökningsförfaranden och urvalsprocesser
 • Mål, kriterier och prioriteringar

Datum och tider

22 november 10.00 - 14.00 (tiderna är ungefärliga) digitalt, via Teams 

23 november 10.00 – 12:00 (tiderna är ungefärliga) digitalt, via Teams. Efter detta följer lokal information för Värmland och Västra götaland 12-14.

Här i Örebro län återkommer vi med information om regionala stöd i början av 2024.

Anmälan

Anmäl dig senast 20 november (länk till Västra Götalandsregionen)

Medverkande

 • Nordisk kulturkontakt
 • Postkodsstiftelsen
 • Allmänna Arvsfonden
 • Sveriges Författarfond
 • Konstnärsnämnden
 • Kulturrådet
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • Filminstitutet

Moderatorer för dagarna är: Sara Broos, filmare, regissör och konstnärlig ledare för Alma Manusutbildning och Mia Herman, verksamhetsledare för Kulturhuset Oceanen.

Texten "Pengar - om kulturstöd" mot lilafärgad bakgrund