Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Pre-disputation - Cathrine Widehammar

Cathrine Widehammar övar inför sin disputation i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

tis 01 jun 2021
13:00 - 15:30
ZOOM

Avhandlingens titel: "Benefits and use of myoelectric arm prostheses - Outcomes, influencing factors and experiences"

Granskare: Ylva Nilsagård (docent), Erik Höglund, Anna Philipsson, Lis Sjöberg samt Lisa Spang.


Ordförande: Liselotte Hermansson, adj. professor, Örebro universitet


Anmäl ditt deltagande här!