Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Remisskonferens Äldreomsorgslag

SOU 2022:41 – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

ons 12 okt 2022
13:00 - 15:00
Sista anmälningsdag -
mån 10 okt 2022
Digitalt via Teams

Välfärd och folkhälsa bjuder in till en digital remisskonferens för att informera och diskutera förslagen till en ny Äldreomsorgslag. Lagförslaget syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet. 

Äldreomsorgslagen ska bidra till att kommunernas ansvar tydliggörs och ger ett ramverk för styrning, uppföljning och tillsyn.

Örebro län har deltagit i förarbetet till förslaget om en Äldreomsorgslag. Kumla kommun är enda remissinstans i länet.

Program

  • Genomgång av lagförslagets innehåll
  • Gruppdiskussioner

Länk till förslaget

SOU 2022:41 - Regeringen.se

Målgrupp

Chefer/ledare och strateger inom kommunal äldreomsorg.

Kostnad

Kostnadsfritt!

Anmälan senast

10 oktober 2022

Kontakt