Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Risk, skydd och mottaglighet

En av de bärande delarna i socialtjänstens utredning av barns och familjers behov av skydd och stöd är bedömning av risk, skydd och mottaglighet. Välfärd och folkhälsa bjuder nu tillsammans med länets BBiC-samordnare Emma Norman in till ett seminarium för kunskapsinhämtning och reflektion.

tis 22 feb - tor 24 feb 2022
08:30 - 12:00
tis 25 jan 2022
Eken, Eklundavägen 1, Örebro

Innehåll

Syftet med seminariet är att stärka kunskap och motivation för att göra tydliga riskbedömningar, som ska underlätta beslutsfattande för handläggare, chefer, politik. Riskbedömning är en bärande men också svår del av utredningsarbetet. Riskbedömningen och hur den dokumenteras påverkar barns och föräldrars mottaglighet inför kommande insatser. Den styr och påverkar också uppdraget och målen och det är därmed av största vikt att den håller en hög kvalitet.

Dagen inleds med en digital föreläsning av Birgitta Persdotter, lektor Karlstad universitet, och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland. Birgitta har tidigare arbetat med revideringen av BBiC på Socialstyrelsen.

Därefter fortsätter vi att granska bedömning av risk, behov och mottaglighet utifrån föreläsningen och BBiC:s kunskapsstöd i våra egna utredningar.

Målgrupp

Handläggare inom social barnavård. Vi ser gärna två (eller flera) deltagare från samma arbetsgrupp samma seminariedag.

Kostnad

400 kr

Plats

Eken, Eklundavägen 1, Örebro.

Datum och tid

22 eller 24 februari kl 08:30-12:00.

Anmälan

Anmäl dig till 22 februari kl 08:30-12:00

Anmäl dig till 24 februari kl 08:30-12:00

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO