Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

RUS-forum: Läget i länet och så kraftsamlar vi

Varje år följer vi upp målen som finns i RUS. Vad säger årets uppföljning om nuläget i länet? Hur påverkar händelser i omvärlden den regionala utvecklingen? Vilka utmaningar behöver vi ta oss an för att förflytta oss närmre målen? 

tor 30 nov 2023
10:00 - 12:00
Sista anmälningsdag -
sön 26 nov 2023
Digitalt, länk kommer när anmälningstiden gått ut.

Anmälningsformulär

Region Örebro läns personuppgiftspolicy hittar du här https://www.regionorebrolan.se/sv/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter/

Anmälan till nyhetsbrev

Program

Välkommen

Andreas Svahn, regionstyrelsen ordförande (S), inleder RUS-forum

Läget i länet

Varje år följer vi upp målen som finns i RUS. Vad säger årets uppföljning om nuläget i länet? Hur har det regionala utvecklingsarbetet bidragit till förflyttningar och resultat?
Susanne Rosendahl, utvecklingsledare och Sabri Danesh, analytiker

Omvärldsspaning

  • Johan Södergren, utvecklingsledare, presenterar en alldeles färsk konjunkturrapport för länet
  • Gordon Hahn, utvecklingsledare, ger oss en omvärldsspaning med EU-perspektiv
  • SKR presenterar tio trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget (film) 

Plattformar för kraftsamling

I Örebro län har vi flera forum där vi arbetar med gemensamt utvecklingsarbete. Vi får en presentation av tre som har ett speciellt uppdrag att arbeta med länets utmaningsområden:

  • Plattform för kraftsamling barn och unga, Anders Trumberg, enhetschef Analys och strategi
  • Innovationsstödssystemet i Örebro län, Kristina Eklöf, områdeschef Näringslivsutveckling
  • Örebro läns energi- och klimatråd, Thérèse Hjelseth, områdeschef Energi och klimat

Avslutning

Charlotta Englund, regionråd (C), avslutar forumet.

 

Sabri Danesh bjuder in till RUS-forum

Sabri Danesh bjuder in till RUS-forum

Färgpennor i en cirkel symboliserar olika perspektiv som kommer på RUS-forum.