Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samsjuklighetsarbetet i Örebro län

Styrgruppen för samsjuklighet bjuder in till en workshop för att tillsammans med brukarorganisationer påbörja ett utvecklingsarbete kring skadligt bruk eller beroende i kombination med andra psykiatriska tillstånd.

tis 04 jun 2024
08:30 - 15:30
Sista anmälningsdag -
tis 28 maj 2024
Immanuelskyrkan, Örebro

Det finns ett identifierat behov av att utveckla och förbättra insatser till personer med samsjuklighet i vårt län. Regionen och länets kommuner har beslutat om ett långsiktigt arbete kring samsjuklighet som innefattar gemensamma träffar med temabaserade workshoppar. 

Syftet är att sprida information om samsjuklighetsprojekt som pågår i länet, erfarenhetsutbyte och att tillsammans utforska vilka insatser som erbjuds idag, samt vad som behöver utvecklas på sikt.

Tema för första workshopen är brukarinflytande och personcentrering. Berörda brukarorganisationer informerar och deltar under dagen. Karlskoga kommun informerar om det pilotprojekt som genomförts med stöd av Anders Printz.

Välkommen till uppstart av ett långsiktigt och gemensamt utvecklingsarbete som ska ligga i linje med samsjuklighetsutredningen förslag och med hänsyn till ny socialtjänstlag, narkotikautredningen samt en god och nära vård!

Målgrupp

Enhetschefer, gruppledare och nyckelpersoner inom regionala och kommunala verksamheter för personer med skadligt bruk och beroende och psykiska funktionsnedsättningar/psykiatriska tillstånd.

Kostnad

Ingen avgift. Vi bjuder på fika och lunch.

Kontakt

Marie Carling och Jenny Jansson

Parkbänk