Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Remisskonferens - Samsjuklighetsutredningen

Samsjuklighetsutredningen har kommit med ett delbetänkande, SOU 2021:93 för remissbehandling. Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Karlskoga och Laxå kommuner i länet är remissinstanser, utöver regionen.

ons 16 feb 2022
13:00 - 15:00
Digitalt
Sista anmälningsdag -
mån 07 feb 2022

Verksamhetsutvecklare Per Sandén, Socialförvaltningen i Karlskoga föredrar samsjuklighetsutredningens förslag.

Under konferensen finns möjlighet att ställa frågor och att lämna övriga kommuners synpunkter till remissvaret.

Länk till SOU 2021:93

Målgrupp

Strategiska chefer inom missbruksvården, LSS och socialpsykiatri i Örebro län, både inom socialtjänstens myndighetsutövning och utförande.

Kostnad

Ingen avgift.

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO