Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Seminarium - Överklagandenämnden för etikprövning

Överklagandenämnden bjuder in till ett seminarium där de informerar om Överklagandenämndens tillsynsansvar. Seminariet är riktat till ansvariga för tillståndspliktig forskning; forskningshuvudmän eller personer som innehar en stödjande funktion inom etikprövning. Även forskare kan ha nytta av att delta. Mer information och anmälan finns här!

tor 20 maj 2021
14:00 - 16:00
ZOOM

Överklagandenämnden för etikprövning har sedan drygt ett år tillsyn över etikprövningslagen. Tillsynen omfattar dels forskning som har fått godkännande vid etikprövning och dels forskning som bedrivs där tillstånd saknas. Överklagandenämnde bjuder nu in till ett seminarium där de informerar om Överklagandenämndens tillsynsansvar.

 

Seminariets innehåll

Vad innebär lagändringarna i praktiken och hur bedriver Överklagandenämnden sin tillsyn? Vad är skillnaden mellan att bryta mot etikprövningslagens bestämmelser och oredlighet i forskning? Dessa och många andra frågor kommer att belysas under seminariet.

Mer information och anmälan finns här!

Anmäl dig senast den 30 april.