Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Seminarium - Professionsutbildning (VFU)

Tema: Hur lär våra studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)? Vad kännetecknar en god lärandemiljö i dessa delar av professionsutbildningarna?

tor 17 jun 2021
14:30 - 16:00
ZOOM

Under året arrangerar gruppen för medicinsk pedagogik vid Örebro universitet, seminarier där vi diskuterar lärande och strategiska pedagogiska frågor. Varje seminarium utgår från en text som vi diskuterar tillsammans. Målet är ökad medvetenhet och kompetens i pedagogiska frågor. Hur kan vi förbereda, stötta eller optimera lärandet för studenter då de gör sin VFU?

Denna gång läser vi och diskuterar ett kapitel som lyfter sociala dimensioner i lärandet. Detta aktualiseras under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är en kontext där våra studenter integrerar sina teoretiska kunskaper i praktiken samt utvecklar sin professionella kompetens.

Läs kapitel 10 Social cognitive theory: thinking and learning in social settings av Dario Torre and Steven J. Durning i boken Cleland, Durning. Researching medical education. Wiley Blackwell, 2015. Boken som helhet rekommenderas. Den finns som e-bok på biblioteket för ORU-anknutna, sök fram boken via Primo https://oru-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=46OREBRO_V1&lang=sv_SE&sortby=rank

Inför seminariet: fundera på en fråga som du vill diskutera under seminariet.


ANMÄL DIG HÄR!

Kontaktperson: maria.jaensson@oru.se

 

Välkommen önskar gruppen för medicinsk pedagogik.

Samuel Edelbring
Marie Lidskog
Maria Jaensson
Desiree Wiegleb Edström
Gästprofessor: Annika Östman Wernerson