Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Skriv för livet - en kurs i reflekterande skrivande

I den här kursen lär du dig att använda reflekterande skrivande som ett verktyg för att utforska och bättre förstå dig själv och ditt liv.

tor 28 sep 2023
17:00 - 19:00
Kävesta folkhögskola
Sista anmälningsdag -
ons 20 sep 2023

Reflekterande skrivande är en skrivterapeutisk metod som innebär att använda skrivande för självutforskande och personligt växande. Med varsamma metoder skriver vi för att utveckla och utmana våra tankar, undersöka våra känslor och hitta våra källor till kraft, energi och glädje i livet.

Startdatum: torsdag 28 september 2023

Antal tillfällen: 10

Tid: torsdagar klockan 17.00-19.15

Plats: Kävesta folkhögskola

Antal platser: 12

Kostnad: kursen är kostnadsfri

Sista anmälningsdag: 20 september. Först till kvarn gäller!

För vem?

Du som deltar behöver inga förkunskaper och du behöver inte prestera långa skönlitterära texter. Skrivandet är helt för din egen skull och det enda du behöver ta med dig är anteckningsbok och penna eller laptop.

Du kommer att skriva på ett fritt sätt, utan fokus på form eller stavning, och med guidning av skrivhandledaren.

Du behöver aldrig läsa upp dina texter inför andra deltagare men varje pass avslutas med ett samtal kring de tankar och känslor som väckts i skrivandet av texten.

Kursupplägg

I den inledande delen av kursen fokuserar vi på att landa mjukt i skrivandet genom att utforska självomsorg och tillit till den egna kreativiteten.

I huvuddelen av kursen fokuserar vi på att fördjupa skrivandet genom att skapa mod att se och utmana de egna berättelser vi skapat om våra liv.

I den avslutande delen av kursen fokuserar vi på att landa i en ny berättelse genom att blicka tillbaka på våra samlade texter och genom att skriva vår väg framåt.

Kursledare

Anna-Lova Rosell är utbildad skrivvägledare i metoden reflekterande skrivande och driver företaget Växa Varsamt. Hon är i grunden gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som lektor i pedagogik på Örebro universitet. Hon har bland annat forskat om litteraturens roll för människors personliga och moraliska växande. Hon älskar litteratur, film och frigörande dans, och hon skriver och framför poesi.

Porträtt Anna-Lova med öppet landskap i bakgrunden

Anmälan

Skicka din anmälan via e-post till info@kavesta.fhsk.se

Märk din ansökan med ”Skriv för livet” i ämnesraden.

I anmälan behöver vi:

  • Namn
  • Ålder
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Allergier eller andra kostpreferenser
Collage med händer som skriver på papper och skärmar.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek