Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Slutkonferens för två energiprojekt

Den två projekten Framtidens solel i östra Mellansverige och Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE) löper mellan 2019–2022. I en gemensam avslutningskonferens kommer projektledare och projektdeltagare dela med sig av olika resultat och goda exempel. På agendan står dessutom en framtidsspaning och diskussion om vilka projekt som kan bli nästa steg på vägen mot ett mer hållbart energisystem.

tor 17 mar 2022
10:30 - 12:00
tis 15 mar 2022
Länk till digital plattform skickas innan evenemanget

Slutkonferensen vänder sig framför allt till finansiärer och aktörer som på ett eller annat sätt medverkat i projekten, men den är öppen för alla som är intresserad av förnybar energi och energieffektivisering.

Mer information och ett program kommer publiceras här inom kort.