Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Slutkonferens i projektet Rena resan

Välkommen på slutkonferens i EU-projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan!

mån 22 maj 2023
10:00 - 15:00
fre 21 apr 2023
Elite Stora Hotellet, Örebro

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Dagen kommer att bjuda på resultat och lärdomar från projektet med goda exempel från deltagare och en inspirerande gästföreläsning, tid för samtal och samverkan, lunch och förhoppningsvis ökad kunskap kring hur vi kan arbeta vidare med frågor kring hållbar mobilitet.

Målet är att du som deltagare på Rena Resans slutkonferens går hem med inspiration inför framtiden, har fått med dig tips utifrån vad som för oss fungerat bra och även mindre bra i projektet.

Målgruppen för konferensen är deltagande aktörer i och utanför projektet som på olika sätt arbetar med hållbar mobilitet och stads- och trafikplanering, för politiker och beslutsfattare, eller för dig som på andra sätt arbetar med frågan.

Klicka här för att se det fullständiga programmet.

En man på lastcykel med barn i lådan

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare solel och hållbara transporter

Hanna Piscator

Utvecklingsledare hållbara transporter