Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Smittförebyggande åtgärder ur ett chefsperspektiv

Digital utbildning för chefer inom kommunal vård och omsorg.

fre 20 sep - tis 24 sep 2024
08:30 - 10:00
Digitalt via Teams

Att förebygga och förhindra smittspridning i den egna verksamheten i enlighet med HSLF-FS 2022:44 och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder SoL och LSS. 

Innehåll

  • Lagar, författningar och styrdokument - vad är mitt ansvar som chef? 
  • Att förhindra smittspridning inom den egna verksamheten
  • Lokaler, utrustning, basala hygienrutiner
  • Vårdhygienisk egenkontroll (VEK)
  • Hygienombud roll

Plats

Digitalt via Teams. Logga in via denna länk (samma länk samtliga tillfällen).

Välj ett av följande utbildningstillfällen

20 september kl 08.30 - 10.00 eller 24 september kl 08.30 - 10.00

Målgrupp

Chefer inom kommunal vård och omsorg.

Kostnad

Kostnadsfri.

Anmälan 

Ingen föranmälan krävs.

Kontakt

Ann-Sofie Gustavsson och Maria Stenegård

Sprita händerna