Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Socialtjänstens arbete med barn och unga

Fördjupningsutbildning för utredare

fre 23 aug - fre 25 okt 2024
08:40 - 16:00
Regionarkivet, Örebro
Sista anmälningsdag -
fre 14 jun 2024

Visionen för BBIC (Barns Behov I Centrum) är att barn och unga som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som alla andra barn i samhället.

Vi bjuder in till en fördjupningsutbildning för utredare inom socialtjänstens arbete med barn och unga. Ett långsiktigt mål är att skapa förutsättningar för en gemensam teoretisk bas och en tydligare kontinuitet för socialtjänstens insatser i alla led.

Utbildare är Lovisa Bonerfält, leg psykoterapeut och socionom. Kerstin Neander, fil dr, socionom och Marte Meo supervisor, medverkar den 4 oktober som fokuserar på analys av samspel mellan barn och deras omsorgspersoner.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska erövra fördjupade kunskaper om BBIC:s teoretiska referensram och för socialtjänstens arbete med utsatta barn. Deltagarna ska ges tillfälle att reflektera över vad de teoretiska perspektiven och aktuell forskning kan innebära i det praktiska arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Utbildningen har fokus på utredning, analys och bedömning.

Innehåll

  • Teoretiska perspektiv avseende barns utveckling
  • Aktuell och relevant forskning
  • Samspelsanalys med hjälp av video
  • Mötet mellan socialarbetare, föräldrar och barn och unga

Arbetsform

Kursen bygger delvis på deltagarnas egen aktivitet mellan kurstillfällena. Därför rekommenderar vi att de som deltar i kursen också får avsätta två timmar per arbetsvecka för att arbeta med hemuppgifter (läsning mm). Litteratur bestäms  i samråd med kursdeltagarna.

Datum och tid

Totalt fyra heldagar, 08:40-16:00, hösten 2024: 23 augusti, 13 september, 4 oktober och 25 oktober.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom socialtjänstens utredningsdel barn och unga. Deltagarna förutsätts ha genomgått grundutbildning i BBIC.

Anmälan senast

14 juni 2024

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Skolungdomar