Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Spikning: Cathrine Widehammar

Cathrine Widehammar spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

fre 28 maj 2021
12:00 - 13:00
Medicinska biblioteket Campus USÖ

Avhandlingens titel: "Benefits and use of myoelectric arm prostheses - Outcomes, influencing factors and experiences".

Tid och plats för disputation: 18 juni 2021, kl 09:00 i hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet samt digitalt via Zoom.

Institutionen för hälsovetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Health Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance!