Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Stroke - så känner du igen tecknen

Forskning visar att kvinnor de senaste årtiondena har ökat sin alkoholkonsumtion. En anledning kan vara en mer jämlik attityd i samhället och att det idag är mer socialt accepterat att kvinnor dricker alkohol. En studie om kvinnors alkoholproblem konstaterade att en stor andel av kvinnorna hade varit utsatta för någon form av barndomstrauma.

tor 25 feb 2021
09:30 - 10:30
Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen M-huset, huvudentrén