Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Temakonferens - Etisk och utmattande stress under pandemin

Föreläsningar och etikronder

mån 09 maj 2022
13:00 - 16:00
mån 02 maj 2022
Wilandersalen, USÖ (M-huset)

Program

13.00 Välkommen, Rose-Marie Wilnerzon Thörn, ordförande Etikrådet

13.10. Resultat från enkätstudien: ’Upplevelse av stress och stöd i samband med Covid-19-pandemin’ - Mia Svantesson Sandberg, etikforskare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

13. 40-14.00 Förstå sin känsla av stress. Indira Dzinic, Psykiatriska Trauma mottagningen, stödjare under Covid-19

14.10 -15.20 Etikronder i grupprum inkl. kaffe: Samtal om situationer av etisk stress

15.30-16.00 Vad göra med den etiska stressen? Paneldebatt med företrädare från verksamhets- och politiska ledningen utifrån era erfarenheter: -Åtgärda/förebygga de etiska problemen? -Hjälp för att hantera stressen och anpassa sig till en ”realistisk” etik (vi kunde inte gjort bättre)?


Anställd vid Region Örebro län - Anmäl dig här!

Övriga - Anmäl dig här!