Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Temaseminarium: Habiliteringsforskning i relation till Nära vård - omställningen

Presentatörer är Liselotte Hermansson (adj. professor), Camilla Warnicke (fil. dr.) samt Susann Arnell (doktorand)

tor 01 sep 2022
13:00 - 14:30
Distans

Temaseminariets ämnen:

  • En överblick av aktuella projekt
    Presentatör: Liselotte Hermansson (adj. professor, leg. arbetsterapeut)
  • Tolkning på distans mellan talat och tecknat språk
    Presentatör: Camilla Warnicke (fil. dr., auktoriserad tolk, Tolklärare)
  • Delaktighet i fysisk aktivitet hos unga med autismspektrumtillstånd  
    Presentatör: Susann Arnell (doktorand, leg. fysioterapeut)

Anmäl dig här!