Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Temaseminarium om Nära vård

Ämne: Mötet mellan forskning och klinisk verksamhet: Riktat hälsofrämjande arbete för att nå fler målgrupper?

tor 23 mar 2023
10:30 - 12:00
Distans

Agenda

  • 10:30-10:40 Inledning
    Docent Ylva Nilsagård, forskningsledare Nära vård

  • 10:40-11:05 Varberga-projektet
    Professor Fawzi Kadi och Med Dr Andreas Nilsson – Örebro Universitet

  • 11:05- 11:30 Min hälsa – ett utvecklingsprojekt från Vuxenhabiliteringen
    Marie Matérne, Med Dr och verksamhetsutvecklare, Linda Westling, verksamhetsutvecklare och Elisabeth Ljunglöf, verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen

  • 11:30-12:00 Diskussion

 

Seminariet riktar sig till forskare, klinikmedarbetare och chefer inom region och kommuner samt universitet.