Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tillsammans stärker vi alla barns rätt till god hälsa

En workshop med fokus på att förebygga övervikt och obesitas (fetma) hos barn och unga. Syftet är att kartlägga vad som görs idag och hur vi bättre kan samordna oss och kraftsamla tillsammans.

tor 24 nov 2022
09:00 - 12:00
Sista anmälningsdag -
ons 16 nov 2022
City Konferenscenter, Örebro

Vad kan vi göra för att hjälpa barnen till hälsosamma vanor? Vad ser ni för behov? Hur kan vi samordna de initiativ som redan sker? Hur kan vi initiera nya initiativ där så behövs?

Målgrupp

Samhällsaktörer som arbetar med eller möter barn och unga, t ex

  • Verksamhetsnära medarbetare och chefer inom skola, hälsa, vård och omsorg
  • Civilsamhället, föreningslivet och samfund
  • Näringslivet
  • Politik

Kostnad

Ingen kostnad - vi bjuder på fika!

Anmälan senast

16 oktober 2022

Kontakt

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Marie Cesares Olsson

Utvecklingsledare: Folkhälsa