Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tobak i ett hållbarhetsperspektiv - anmälan

Under tobaksfria veckan bjuder nätverket för Tobacco Endgame in till en digital träff kring tobakens påverkan på hållbarhet i ett barn- och framtidsperspektiv.

ons 24 nov 2021
10:00 - 12:00
Sista anmälningsdag -
ons 17 nov 2021
Träffen är digital, Skypelänk bifogas i bekräftelsemejlet.

Här kan du anmäla dig

Programmet bjuder bland annat på en föreläsning med Niklas Malmberg som gjort en uppmärksammad sammanställning av tobakens miljöpåverkan.
Vi får också aktuella siffror för ungas tobaksvanor i Örebro län samt information kring nya tobaksprodukter med fokus på barn och unga.

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom barn och utbildning, chefer med medicinskt ansvar, politiker, samverkanspartners inom Örebro kommun, Länsstyrelsen och andra intresseorganisationer samt övriga intresserade.

Niklas Malmberg, grön debattör och skribent

Han är vetenskapsjournalist och tidigare riksdagsledamot (MP).

Niklas föreläste nu i höst på LUFT-konferensen som TPLR-Nätverk för tobaksprevention i landets regioner arrangerar och fick där pris för sitt arbete om tobakens miljöpåverkan. LUFT-konferensen är Sveriges största tobakskonferens.

Kontakt

Annette Danesjö- Gustafsson

Hälso- och sjukvårdsstrateg, regionkansliet