Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppföljningsdag - Överenskommelser för god, jämlik och jämställd hälsa

I Örebro län finns överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa mellan länets kommuner, RF-SISU Örebro län , Örebro läns bildningsförbund och Region Örebro län. Dessa gäller under perioden 2018 – 2023.

fre 17 dec 2021
08:30 - 16:00
Sista anmälningsdag -
ons 01 dec 2021
Conventum, Örebro

Innehåll

Fredagen den 17 december genomför vi den  andra uppföljningsdagen av länets folkhälsoöverenskommelser med särskilt fokus på psykisk hälsa.

Förmiddagens program

 ·  Vad framkom vid uppföljningsdagen i februari 2020?

 ·  SKR: Gemensamt fokus för ett hälsofrämjande samhälle: Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa

 ·  SKR: ”Lärdomar under Covid synliggör vikten av en god och jämlik hälsa”

 ·  God psykisk hälsa bland flickor och pojkar. Risk- och skyddsfaktorer

 ·  Hälsofrämjande och förebyggande samverkansarbete i Örebro län  under 2020 – 2021 med inriktning på psykisk hälsa.

Under eftermiddagen stannar länets folkhälsofunktioner kvar och reflekterar kring förmiddagens innehåll och drar lärdomar för fortsatt arbete.

Eftermiddagens program

 ·  Vad framkom under förmiddagen?

 ·  Hur ser vårt fortsatta samverkansarbete lokalt, länsdelvis och regionalt ut? Framgångsfaktorer, behov och utmaningar.

Dagens moderator är Jesper Ekberg, tidigare folkhälsochef i Region Jönköpings län och nu  ledare för Strategi för hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner.

Datum och tid

17 december 2021. FM-passet 08:30-12:15, lunch 12:15-13:00, EM-passet 13:00-16:00.

Anmälan 

Senast 1 december 2021

Plats

Conventum, Örebro

Målgrupp förmiddag

Förtroendevalda samt tjänstepersoner med uppdrag för styrning och ledning av folkhälsofrågor i länets kommuner,  RF-SISU, ÖLBF, länsstyrelsen och Region Örebro län. Folkhälsofunktioner hos berörda
samverkansparter.

Målgrupp eftermiddag

Folkhälsofunktioner hos berörda samverkansparter i Örebro län.

Kontakt