Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppföljningsdag 2023 - Samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa

fre 15 dec 2023
08:30 - 16:00
Sista anmälningsdag -
tor 30 nov 2023
Tegelbruket, Örebro

Ur programmet

  • Landshövding Lena Rådström Baastad
  • Socialminister Jakob Forssmed
  • Vi firar att vi haft samverkansavtal och överenskommelser i Örebro län i 20 år.
  • En överenskommelseperiod tar slut och en ny tar vid 2024-2029. Nya överenskommelser – vad innebär det?
  • Nära vård - ett främjande och förebyggande fokus Lisbeth Löpare-Johansson, nationell samordnare Nära vård, SKR

Se detaljerat program i inbjudan nedan.

Datum och tid

15 december 2023 kl 08:30-16:00.

Anmälan 

Senast 30 november 2023

Plats

Tegelbruket, Lertagsgatan 2, Örebro.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner med uppdrag kring folkhälsa och nära vård-omställning i länets kommuner, RF-SISU Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län.

Kontakt

jämlik och jämställd hälsa