Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Upphandla välfärdsteknik

Digitaliseringen av äldreomsorgen och införandet av välfärdsteknik går fortfarande långsamt och svårigheter med upphandling pekas ofta ut som en av de bromsande faktorerna.

fre 25 nov 2022
09:00 - 13:00
tor 10 nov 2022
City Konferenscenter, Örebro

I samverkan mellan Region Örebro län och SKR Kompetenscenter välfärdsteknik bjuds Örebro läns kommuner in till ett workshopbaserat seminarium med syfte att stärka kommunernas förmåga att genomföra framgångsrika upphandlingar av välfärdsteknik. Upphandling av välfärdsteknik kräver ett nära samarbete mellan upphandling och verksamhet och att man förhåller sig till en marknad med en snabb teknisk utveckling, tjänster som mer och mer överlappar varandra och en fortfarande bristfällig interoperabilitet mellan produkter.

Deltagande
Seminariet är kostnadsfritt men ett villkor för att få delta är att minst en person från verksamheten (vård och omsorg/äldreomsorg/socialtjänst) och en från upphandlingen deltar från kommunen. Vid behov är fler välkomna att delta.

Preliminär agenda

  • Inledande föreläsning av Mats Rundkvist och Li Langemark från SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Workshop/diskussion
  • Avslutande gemensam lunch

Målgrupp

Socialchefer, kommunala upphandlingschefer, innovationsledare inom den regionala testbädden samt deltagare i det regionala nätverket för e-hälsa och välfärdsteknik.

Kostnad

Avgiftsfritt, men uteblivet deltagande utan avbokning debiteras med 200 kr.

Anmälan senast

10 november 2022

Kontakt