Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Workshop kring nya föreskrifter om "Våld i nära relationer"

Den ändrade lagstiftningen 2021 kring socialtjänstens ansvar för att erbjuda insatser till våldsutövare har efterföljts av nya föreskrifter från Socialstyrelsen, HSLF-FS 2022:39, som gäller från den 1 november 2022.

fre 20 jan 2023
12:15 - 16:00
tis 20 dec 2022
Koltrasten, USÖ

De nya föreskrifterna har likhet med de tidigare föreskrifterna kring våld i nära relation, 2014:4. 2022-års föreskrifter innefattar både våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Våldsutövare definieras: barn och vuxna som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp.

Istället för att varje kommun tar fram egna rutiner och eget informationsmaterial samlas vi i en workshop och jobbar tillsammans. Workshopen är en början till gemensamt material.

Länk till föreskrifterna

Målgrupp

Personer inom socialtjänsten i Örebro län som har ansvar för att ta fram rutiner för arbetet, både inom myndighetsutövning och utförande, som gruppledare och enhetschefer inom barn och vuxen.

Kostnad

Ingen avgift. Vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan senast

20 december 2022

Kontakt

Sofia Hadders

Utvecklingsledare (75%): Våld i nära relationer och ISU

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO