Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Världshörseldag - hörselvård till alla!

Världshörseldagen firas den 3 mars. Välkommen till föreläsningar om hörsel. Ingen anmälan krävs. Skriv- och teckenspråkstolkning.

fre 03 mar 2023
14:00 - 16:00
Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro
 

Program

Kl 14.00-14.10 Inledning
Dekan Mia von Euler, Örebro universitet och t.f. FoU chef Jonas
Appelberg, Region Örebro län
Kl 14.10-14.25 Hur audionomen blir expert på din hörselhälsa - audionomutbildningen vid Örebro universitet
Susanne Köbler, med dr, programansvarig, Audionomprogrammet, Örebro universitet
Kl 14.25-14.55 Stöd i vardagen för personer med hörselnedsättning
Camila Atienzo, leg. audionom, syn- och hörselinstruktör, Örebro kommun
Åsa Skagerstrand, leg. audionom, med dr, Region Örebro län
Kl 14.55-15.10 Paus
 

Evidensbaserad hörselvård till alla

Kl 15.10-15.25 Audiologiskt forskningscentrum - samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet
Elina Mäki-Torkko, professor, Örebro universitet och Region Örebro län
Kl 15.25-15.35 Att mäta vardagsfunktion hos personer med hörselproblem
Elin Karlsson, leg. audionom, med dr, Region Örebro län och Örebro
universitet
Kl 15.35-15.45 Hörselnedsättning och arbetslivet – vad säger forskningen?
Sarah Granberg, leg. audionom, med dr, Örebro Universitet
Kl 15.45-16.00 Frågor och avslutning
Dekan Mia von Euler

 

Världshörseldag den 3 mars 2023, program.pdf