Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetssystem inom socialtjänsten

Socialcheferna i länet har vid flera tillfällen diskuterat och lyft fördelarna med att samverka kring frågan om verksamhetssystem inom socialtjänsten. Örebro kommun går nu in i en upphandlingsprocess och vid detta möte ges information om deras process och tidsplanering.

mån 08 nov 2021
09:00 - 11:00
Sista anmälningsdag -
mån 01 nov 2021
Digitalt via zoom

Innehåll

Föredragande från Örebro kommun är Elisabeth Miles, digitaliseringsledare och medlem i styrgrupp för införande av nytt verksamhetssystem Social välfärd.

Under mötet kommer det ges möjlighet till frågor och diskussion.

Datum och tid

8 november 2021 klockan 9:00-11:00

Plats

Mötet kommer genomföras digitalt via zoom.

Målgrupp

Socialchefer, digitaliseringschefer/IT-chefer,  medlemmar i det kommunala nätverket för e-hälsa och välfärdsteknik, förvaltningsledare ansvarig för respektive  kommuns verksamhetssystem samt förvaltningsledare IT.

Kontakt