Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Elektronisk kommunikation: Hur gör man?

Under det här webinarietillfället ger vi en bred introduktion till ämnet. Vi diskuterar också brett kring frågeställningar som vi ser ett behov av att lyfta och utveckla. Vi utgår då från tidigare myndighetsrapporter som behandlar frågan om digital infrastruktur samt utifrån frågeställningar som lyfts av våra samarbetspartners. Vi kommer också att lyfta konkreta exempel från andra kommuner samt diskutera hur planeringen av digital infrastrukturer kan utvecklas och effektiviseras.

tis 07 jun 2022
09:00 - 10:00
fre 03 jun 2022
Digitalt via Teams, länk skickas ut några dagar innan eventet

Nu bjuder vi in till ett andra webinarium med anledning av att vi, regering och våra samarbetspartners, ser ett växande behov av att lyfta frågan om elektroniska kommunikationer/digital infrastruktur i fysisk planering. Vi ser också ett behov av att utveckla de sätt vi jobbar på för att tillgodose allmänintresset i vår planering.

Vi välkomnar er att lyssna, delta och ställa frågor!

Målet med de här webinarierna är att bidra med konkreta förslag på förändrade arbetssätt och strategiska inriktningar. Det kan då handla om att utveckla samspelet mellan strategier och planering samt jobba med hur denna fråga kan integreras i översiktsplanen inom ramen för en kommunal bredbandsstrategi.

Vårt mål är också att det här ska vara en arena för diskussion om hur vi tillsammans tar den här frågan vidare.

Regionerna i Mellansverige ingår i en samverkan kring bredbandsstrategiska frågor utifrån ett regionalt perspektiv. Samverkan kompletterar den nationella och lokala samverkan som sker inom ramen för regionernas ordinarie arbete med bredbandsinfrastruktur. Tidigare anordnade vi ett webbinarium med tema 5G – utmaningar och möjligheter. Nu har det blivit dags att gemensamt bjuda in till ett andra webbinarium med tema elektroniska kommunikationer i planeringen.

Vilka är vi?

Bredbandsamverkan Mellansverige består av sju regioner; Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro och Region Östergötland. Tillsammans omfattar vi 94 kommuner. Inom ramen för samarbetet har vi genomfört en rad gemensamma studier, debattinlägg samt gemensamt besvarat remisser inom bredbandsområdet.