Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Energieffektivisera ditt företag

Välkommen till ett webbinarium om hur du kan öka företagets lönsamhet genom minskade energikostnader.

ons 30 mar 2022
09:00 - 10:30
Sista anmälningsdag -
mån 28 mar 2022
Digitalt

Almi och Energikontoren i Östra Mellansverige bjuder in till ett webbinarium om hur du kan minska ditt företags energianvändning och därmed sänka elkostnaderna.

Program

Lönsamma åtgärder för energieffektivisering

Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret Region Örebro län ger konkreta exempel på hur företag kan minska sin energianvändning med lönsamma investeringar. De berättar även kort om hur de kostnadsfritt kan stötta företag med sina energiutmaningar. Lyssna och ställ frågor kring hur din verksamhet kan få ökad lönsamhet genom energieffektivisering.

Få en mer effektiv och lönsam verksamhet genom hållbarhetsarbete

Almi Mälardalen berättar om projektet Hållbar omställning ÖMS och hur vi genom vårrådgivning och coachning kan stötta företag i att stärka sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi lyfter marknadens framtida möjligheter inom miljömässiga, ekonomiska och social hållbarhetsaspekter.

Lån och stöd från regionen

Vi berättar om de finansieringsmöjligheter som Almi erbjuder samt vilka stöd och projektmedel som finns att söka hos regionerna.

Välkommen!

 

Hållbar omställning i ÖMS är ett affärsutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Projektets fokus är att stödja företagens digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att öka företagens förmåga till omstart och innovation utifrån de konsekvenser som pandemin medfört.

Projektet drivs i samverkan med Energikontoren i östra Mellansverige och Almi Företagspartner AB:s fyra regionala dotterbolag i östra Mellansverige och det finansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond, regionerna i Östra Mellansverige och Almi.