Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium om kommunernas roll i effektfrågan

God tillgång till el är en förutsättning för att kommuner ska kunna expandera och ligga i framkant. Dessvärre är bristen på elkapacitet i Sverige är ett aktuellt, tidskänsligt och växande problem. Under den här inspirationsföreläsningen får du höra hur andra kommuner har arbetat med eleffektfrågan.

ons 08 jun 2022
10:00 - 11:00
tis 07 jun 2022
Digitalt via Zoom. Länken får du när du gjort din anmälan.

Elbehovet förväntas öka mycket under de kommande åren eftersom vi har större behov av exempelvis elektrifierade fordon och elintensiva industrier. Kapacitet kan ta lång tid att bygga ut, därför arbetar Energikontoren i Östra Mellansverige och Länsstyrelsen Östergötland tillsammans för att stötta olika aktörer i den här frågan – så att fler kommuner, regioner, företag och elnätsföretag kan säkra tillgången till elenergi.

Under en timmes föreläsning kommer du få höra hur Helsingborg kommun och Uppsala kommun, som gått i bräschen i den här frågan, valt att arbeta med eleffektfrågan. Till detta kommer även ett kort inspel från regionnätsägaren Vattenfall Eldistribution AB.

Varmt välkommen till denna inspirationsföreläsning som kommer att ge lite bättre förståelse om kapacitetsproblematiken och hur det går att arbeta med effektutmaningen!

Anna Sundberg, Gunnel Dymling, Maria Thomtén och Linnéa Nedar

Program för dagen

10.00 Välkommen!

Energikontoret Region Örebro län, Energikontoret Östergötland, Energikontoret Mälardalen och Länsstyrelsen Östergötland ger en kort bakgrund till om kapacitetsbristen.

10:05 Kort inspel från en av våra regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB

Åsa Forsberg från Vattenfall Eldistribution AB berättar varför samarbetet mellan kommunen och nätägaren är viktigt.

10.15 Uppsalaeffekten – arbetet med eleffekt i Uppsala län

Maria Thomtén och Linnéa Nedar från Uppsala kommun berättar om hur de hanterar kapacitetsbristen inom kommunen, och hur kommunens initiativ i frågan har resulterat i det regionsövergripande nätverket Uppsalaeffekten.

10.35 Helsingborg om deras eleffektplan

Gunnel Dymling från Helsingborgs kommun och Anna Sundberg från Öresundskraft berättar hur deras samarbete sett ut för att ta fram en eleffektplan som ska säkerställa ett robust lokalt energisystem i framtiden.

10.55 Avslutning

Energikontoren i Östra Mellansverige och Länsstyrelsen Östergötland lyfter framtida event som kommer för att hjälpa kommuner och nätägare med kapacitetproblematiken.

Logotyper
Bild på elnätsstolpe mot en blå himmel samt en grön animerad elkabel som slingrar sig framför bilden