Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Webbinarium om solcellsutbyggnad och kulturvärden

Är det möjligt att installera solceller i miljöer med kulturvärden? Den 15 september anordnar Energikontoret Region Örebro län ett kostnadsfritt webbinarium på ämnet. Webbinariet riktar sig främst till solcellsleverantörer och andra som jobbar med solceller.

ons 15 sep 2021
09:00 - 10:30
Zoom

Ur programmet: 

Jakob Ursing, Addsolar: Röda integrerade solceller i Malmö och varför integrerade solceller utnyttjar solelpotentialen bäst på kulturskyddade takytor.

Jennifer Welin, Örebro kommun: Bygglovsprocessens regler och lagar samt ­alternativa lösningar för solel på byggnader där en installation inte är lämplig.

Ingrid Westman, Friendly Building: Hur man anpassar arkitek­turen till solceller.

 

Med webbinariet vill vi öka deltagarnas kunskap om varför bevarandevärden är viktiga samt om hur bygglovsprocessen går till. Vi hoppas också inspirera till alternativa solcellslösningar på både befintlig och planerad bebyggelse.

 

Anmäl dig här!

 

Webbinariet anordnas inom Region Örebro läns projekt Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer, som finansieras av Energimyndigheten.

 

Betande får vid en markförlagd solcellsanläggning

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare Expertområde solel