Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Rätten till sitt språk - om "jag-stärkande", identitet och flerspråkighet

Välkommen till kunskapsdag om de yngsta barnens språkutveckling. Fokus är fler- språkighet och de nationella minoritetsspråken.

tis 25 okt 2022
08:30 - 12:00
Sista anmälningsdag -
fre 21 okt 2022
Digitalt via Zoom

Inbjudan

Rätten till sitt språk!.pdf

Målgrupp

Personal på bibliotek, barnhälsovård, öppen förskola, familjecentral, förskola och andra intresserade.

Anmälan

Anmäl dig senast 21 oktober via anmälningslänk. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. När du anmält dig får du en länk till webbinariet.

Kostnad

Deltagande är kostnadsfritt.

Program

Anna Sarkadi - De första tusen dagarna

Hur utvecklas ett barn under de första 1000 dagarna och hur kan vi stödja barnets optimala utveckling med hjälp av våra samhällsinsatser? Föreläsningen fokuserar på läsningens och bibliotekens betydele och om det kompensatoriska uppdraget som barnhälsovården och förskolan har.

Anna Sarkadi, Professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och specialistläkare i socialmedicin vid Akademiska barnsjukhuset.

Ellinor Skaremyr - De nationella minoriteterna och deras språk

Föreläsningen handlar om rättigheter som regleras i lagar och andra styrdokument samt de uppfattningar som råder om nationella minoriteter. Skaremyr tar också upp hur ursprung, erfarenheter och kultur kan påverka barns utveckling och lärande. Barn har rätt att forma och utveckla sin egen språkliga och kulturella identitet. Vi kommer att få exempel på tillvägagångssätt i mötet och arbetet med barn och familjer som identifierar sig tillhöra en svensk minoritet.

Ellinor Skaremyr är lektor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Borås. Hon disputerade år 2019 i pedagogiskt arbete med avhandlingen ”Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola”.

Eva-Kristina Salameh - Flerspråkig utveckling hos barn

För att kunna stödja flerspråkiga barn på bästa sätt behöver all personal runt dem kunskaper om flerspråkig utveckling. Det behövs också kunskaper om olika kulturers, inte minst vår egen, syn på hur barn lär sig språk samt hur man kan stimulera språkutvecklingen på båda språken. Familjerna är viktiga att arbeta med då deras stöd är nödvändigt för barnens utveckling på modersmålet.

Eva-Kristina Salameh är med dr. och leg logoped, och har sedan 70-talet arbetat med flerspråkiga barn vid Logopedmottagningen vid Skånes universitet

Arrangörer

Kulturavdelningarna på Region Västmanland, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län

Kontakter

Eva Bernsten Bang

Utvecklingsledare: Bibliotek