Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Politiskt organ:
Servicenämnden

Datum för sammanträde:
2021-02-16

Datum då anslaget sätts upp:
2021-02-016

Datum då anslaget tas ned:
2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet:
Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar:
§§9-12

Protokoll
Handlingar och protokoll

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 februari 2021