Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Politiskt organ:
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Datum för sammanträde:
2021-01-22

Datum då anslaget sätts upp:
2021-01-25

Datum då anslaget tas ned:
2021-02-16

Förvaringsplats för protokollet:
Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar:
§7

Protokoll

Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 februari 2021