Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anslag - Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering

Politiskt organ:

Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering

Datum för sammanträde:
2021-01-29

Datum då anslaget sätts upp:
2021-02-18

Datum då anslaget tas ned:
2021-03-13

Förvaringsplats för protokollet:
Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar:
§§1-5

Protokoll

Handlingar och protokoll

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 februari 2021