Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Politiskt organ:
Beredning för närsjukvård

Datum för sammanträde:
2021-02-03

Datum då anslaget sätts upp:
2021-02-22

Datum då anslaget tas ned:
2021-03-17

Förvaringsplats för protokollet:
Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar:
§§1-5

Protokoll

Handlingar och protokoll

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2021