Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anslag - Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Politiskt organ: Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Datum för sammanträde: 2021-03-30

Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-30

Datum då anslaget tas ner: 2021-04-24 23:59

Förvaring av protokoll: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar: §§8-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 mars 2021