Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Politiskt organ: Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering

Datum för sammanträde: 2021-03-02

Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-24

Datum då anslaget tas ner: 2021-04-16 23:59

Förvaring av protokoll: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar: §§6-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 mars 2021