Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Politiskt organ: Kulturnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-30

Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-30

Datum då anslaget tas ner: 2021-05-22 23:59

Förvaring av protokoll: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar: §20

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 april 2021