Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Politiskt organ: Patientnämnd

Datum för sammanträde: 2021-04-09

Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-28

Datum då anslaget tas ner: 2021-05-22 23:59

Förvaring av protokoll: Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar: §§ 10-17

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 april 2021