Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Regional cykelplan 2022

År 2015 fastställdes Region Örebro läns första regionala cykelstrategi med syfte att lägga fast en strategi och prioriteringsgrund för utbyggnad av cykelinfrastruktur, med mål om att öka andelen cykling i Örebro län. Nu, precis som då, behöver cykeln få en högre status som färdmedel i planeringen av transportsystemet tack vare alla de nyttor som finns med cykling för både individ och samhälle. Nu uppdateras cykelstrategin till en cykelplan med en tydligare prioritering av olika stråk.

Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 20 maj 2022. Skicka e-post till regionen@regionorebrolan.se, märk e-post-meddelandet med 21RS8370. Skicka brev till Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro. Märk brevet med 21RS8370. För organisationer som kommuner eller Trafikverket, se instruktioner och frågor att besvara i filen Missiv Regional cykelplan Örebro län 2022.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 april 2022