Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-01-22

Inbjudan till samråd angående ändrat vattenuttag för kylproduktion vid Universitetssjukhuset i Örebro

Region Örebro län planerar att ansöka om tillstånd för ändrat uttag och utsläpp av kylvatten vid Universitetssjukhuset i Örebro. Planerade åtgärder utgör vattenverksamhet, som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt 11 kap. miljöbalken.

Intresserade erbjuds att delta i samråd och att lämna skriftliga synpunkter på projektet, senast den 14 februari 2021.

Handlingar i ärendet finns här:
Samrådsunderlag USÖ kylvatten 2020-12-15.pdf 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2021