Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Centerpartiet

  • 073 84 27 454 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Intresseföreningen Bergslaget, ombud, Övrigt ombud 2019-01-2022-12
Capio Läkargruppen AB, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Kulturnämnd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ordförande 2019-01-2022-12
AER kommitté utbildning och kultur, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag vice ordförande 2019-06-2023-05
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2019-06-2023-05
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020