Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

  • 019 33 58 39 (Home)
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2020-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020