Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

Organisation
Uppdrag
Period
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-02-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2020-07-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2020-07-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020