Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 070 741 67 38 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Länsgården fastigheter AB, styrelse, Bolag ersättare 2022-01-2023-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020