Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Gunilla Fredriksson

Organisation
Uppdrag
Period
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2022-11-2026-10
Demokratiberedning, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ersättare 2023-02-2026-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020