Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Sydnärke, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Almi Företagspartner Mälardalen lekmannarevisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Länsteatern Örebro AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Cesam, stiftelsen centrum för samhällsarbete och mobilisering, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Länstrafiken Örebro AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020