Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ulla Kalander-Karlsson

Socialdemokraterna

Organisation
Uppdrag
Period
Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer i Ljusnarsberg kommun, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020