Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 070 561 37 48 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020